PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi W KRAPKOWICACH

 1. Charakterystyka przedszkola

  • Nazwa przedszkola: Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
  • Dyrektor: Agata Juszczyk
  • Rok założenia: 1950 (początkowo na ul. Młyńskiej, w 2000r. przeniesione do obecnej siedziby)
  • Adres przedszkola: 47-300 Krapkowice Ul. Moniuszki 6 Gmina: Krapkowice Powiat: Krapkowice
  • Telefon: (77) 4 460- 333
 2. Organizacja Przedszkola

  • Ilość oddziałów ogółem: 7
  • Liczba dzieci ogółem: 160
  • Czas pracy przedszkola: 11,5 godziny
  • Godziny pracy przedszkola: 5.30 - 17.00.
  • Przedszkole jest placówką integracyjną, organizuje kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych.
 3. Baza Przedszkola

  • Ilość sal wykorzystanych do celów dydaktycznych:
   • 7 sal zajęć dydaktycznych
   • 3 gabinety terapeutyczne
   • gabinet logopedyczny
  • Ponadto: szatnia i dobrze wyposażony plac zabaw.
  • Zadania jednostki określone zostały w Ustawie o Systemie Oświaty oraz Statucie Przedszkola Publicznego nr 2 w Krapkowicach.
  • W przedszkolu pracuje:
   • 18 nauczycieli - wszyscy posiadają wyższe wykształcenie w zakresie edukacji przedszkolnej i inne kwalifikacje:
    • Logopeda (4 nauczycieli, w tym 1 neurologopeda)
    • Oligofrenopedagog (8 nauczycieli)
    • Pedagog specjalny (1 nauczyciel)
    • Nauczyciel religii (1 nauczyciel)
    • Terapeuta pedagog (4 nauczycieli)
    • Nauczyciel kwalifikowany do pracy z dziećmi z autyzmem (4 nauczycieli)
    • Tyflopedagog (1 nauczyciel)
    • Surdopedagog (1 nauczyciel)
    • Nauczyciel kwalifikowany do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (1 nauczyciel)
    • Nauczyciel z kwalifikacjami do nauczania j. angielskiego (2 nauczycieli)
   • 15 pracowników obsługi
  • Dyrektor jednostki jest nauczycielem dyplomowanym.
  • W przedszkolu odbywają się zajęcia z podtrzymywania tożsamości narodowej niemieckiej.
  • W przedszkolu organizowane są Zajęcia dodatkowe:
   • religia
   • język angielski, język niemiecki
   • rytmika
  • Placówka jest miejscem realizowania praktyk zawodowych dla studentów kierunków pedagogicznych. W roku 2008-2012 na terenie przedszkola odbyło się 15 praktyk pedagogicznych.
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa przebywających w przedszkolu dzieci Przedszkole współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy, umożliwiając odbycie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektów unijnych.
  • Dzieci korzystają z posiłków przygotowywanych na terenie przedszkola.
  • W Przedszkolu swoją siedzibę mają:
   • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci, który zajmuje się wspomaganiem rozwoju dzieci niepełnosprawnych
   • Stacja Opieki Caritas
   • Jadłodajnia Ośrodka Pomocy Społecznej, w której przygotowywane są posiłki dla 150 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach
   • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami działającymi na rzecz oświaty.
 4. W przedszkolu:

  • Dziecko ma prawo do swobodnego zaspokajania własnych potrzeb w odpowiednich warunkach zapewniających intymność i bezpieczeństwo. Dziecko wie, że może liczyć na pomoc osób dorosłych.
  • Panują odpowiednie warunki umożliwiające dziecku bezpieczny, bezstresowy pobyt.
  • Zapewnia się odpowiednie warunki adaptacji dzieci i rodziców w nowych środowisku.
  • Rodzice mają prawo uczestnictwa w życiu przedszkola w ramach wspólnie wypracowanych przez pracowników i rodziców zasad i reguł.

Projekt i wykonanie: Projekt M, tel.: +48 785 149 975, e-mail: biuro@projektm.net.pl